Tarieven en vergoedingen

Tarieven & vergoedingen

De verzekeraar vergoed gedeeltelijk of vaak zelfs helemaal uw bezoek aan de diëtist. Dietetiek (‘dieetadvisering’) zit namelijk in de basisverzekering. In de meeste gevallen zullen wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar.

Op deze pagina vindt u meer informatie over welke kosten wel en niet worden vergoed. En een overzicht van de tarieven voor het geval uw consult niet (meer) wordt vergoed.

Vergoeding basispakket

Dieetadvies door een erkende diëtist wordt door alle zorgverzekeraars gedeeltelijk of volledig gedekt door de basisverzekering. Per kalenderjaar krijgt iedere verzekerde een vergoeding voor de eerste drie behandeluren. Houdt er wel rekening dat dit van uw eigen risico af gaat, met uitzondering van kinderen tot 18 jaar. In het geval dat de vergoeding, van het consult, plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’, waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen, hoeft de verzekerde geen eigen risico te betalen, zoals dat het geval is bij de diagnose COPD of diabetes.

Het verschilt per verzekeraar of u een verwijzing nodig heeft, raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Vergoeding aanvullende verzekering

In de praktijk blijkt soms dat drie uur dieetadvies niet het gewenste resultaat heeft en dat meer uren nodig zijn. Daarom bieden de meeste zorgverzekeraars aanvullende pakketten aan om extra consulten te dekken. Wat wel aanvullend gedekt is en hoeveel dit kost verschilt sterk per verzekeraar. Voor meer informatie adviseren wij u de polisvoorwaarden te raadplegen of de website van Zorgwijzer.nl te raadplegen. Op deze website staat een overzicht van wat iedere verzekeraar voor welke premie vergoed.

Twijfelt u of een consult vergoed wordt door uw zorgverzekeraar of heeft u een andere vraag over tarieven of vergoedingen? Neem dan gerust contact met ons op!